Bingodagar 2018 med vinstlista

BINGODAGAR PÅ KALMARTRAVET 2018


Bingodagarna för 2018 kommer att läggas ut här någon gång i slutet av 

mars.


Vinstlista:

Block 40 kr              1 rad      500:-            12 spel       
                                  2 rad      700:-            12 spel       
                                  3 rad   1.000:-            10 spel       
                                  3 rad   2.000:-              1 spel       
                                  3 rad   3.000:-              1 spel       

 

Freeplay  20 kr     1 rad      2 rader    3 rader    4 rader    5 rader

                             1.000:-   1.000:-     1.000:-    1.000:-     3.000:-

                             En jackpot spelas ut på 15.000 kr inom 45 drag.
                            
Faller den inte ut, höjs dragen till 46 drag och
                             
15.000 kr vid nästa tillfälle o s v.

 

Jackpot   20 kr             1 rad          500:-     En jackpot spelas ut på
                                       2 rad       1.000:-     10.000 kr inom 45 drag.
                                       3 rad       3.000:-     Faller den inte ut, höjs
                                                                         dragen till 46 drag och 10.000 
                                                                         kr vid nästa tillfälle o s v.
 
Nya medlemmar i LIF registrera er här nedan!
Våra sponsorer