Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Lindsdals Idrottsförening
Fotboll
Ungdom

Nya spelare

Välkommen och tack för att du väljer att låta ditt barn spela fotboll i Lindsdals IF. Vår förening består av Ungdom, Dam och Herr. Alla tre verksamheter är lika viktiga för att föreningen skall fungera så bra som möjligt. Seniorverksamheten behövs för att våra barn skall ha något att sträva mot och gå vidare till när de kommer upp i tonåren. Ungdomsverksamheten behövs för att förse våra seniorlag med spelare.

Lindsdals IF:s ungdomssektion har bredd och långsiktighet som målsättning med sin verksamhet. Med detta menar vi att alla som vill skall få möjlighet att träna och spela fotboll, givetvis i den mån det finns plats i aktuellt lag. Alla skall få spela oavsett på vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Vi tror på ett långsiktigt arbete med våra lag där alla skall få vara med lika mycket och utvecklas i sin egen takt. Vi hoppas att leken och glädjen ska skapa ett livslångt fotbollsintresse.

Lindsdals IF är en ideell förening vilket innebär att det bygger på att vi föräldrar och andra personer ställer upp på olika uppdrag utan ersättning. När man går med i föreningen accepterar man samtidigt att ställa upp på föreningsuppdragen. Uppdragen fördelas lika mellan lagen och föräldrarna i laget, på ett år blir det ca 7-8 timmar uppdelat på 2-3 tillfällen.

Föreningsuppdrag i LIF:

Försäljning av lottpaket. Bingolotter och sverigelotter. Tre paket per år.

Försäljning av Idrottsrabatten.

Sedan kan varje lag göra andra aktiviteter för att samla in pengar till lagkassan men det är upp till varje lag att besluta, det är inget som föreningen bestämmer.

Det finns många saker runt ett lag och en förening som måste skötas för att allt skall bli så bra som möjligt. Det kan till exempel vara:

 Tränare – Planerar och sköter träningarna på plats
 Föräldrasamordnare – Gör scheman för lagets föreningsuppdrag.
 Hemsida – Lägger upp all info runt laget på dess hemsida.
 Föreningsuppdrag, Laguppdrag – Utföra de uppdrag laget måste göra för LIF eller egna lagets räkning
 Medlem i Ungdomssektionen
 mm

Det är väldigt viktigt att alla föräldrar är delaktiga på något sätt. Utan en väl fungerande föräldragrupp där alla ställer upp är risken stor att de få som hjälper till inte orkar i längden och laget måste då tyvärr avslutas. LIF tillsätter inga tränare som inte har en koppling till laget utan det är lagets ansvar att skapa en fungerande lagorganisation.

För att alla lag skall få en mjukstart i LIF så har laget inga föreningsuppdrag de första tre åren. Det året lagets barn fyller 8 år börjar man medverka i föreningsuppdragen. Det viktigaste de tre första åren är att man får fram ca 4 - 6 tränare som kan ta hand om lagets träning samt en föräldrasamordnare. Att vara med och delaktig i ett lag, ger upplevelser och vänner för livet.

En annan viktig sak för att föreningen skall fungera är att det finns pengar till plan- och hallhyra, klubbhus, material och utrustning, försäkringar mm. En av många inkomstkällor är medlemsavgifter och träningsavgifter.
Därför måste alla efter tre prova på träningar betala in de avgifter som gäller för barnets ålder, info om aktuella avgifter finns på vår hemsida. Utan denna medlemsavgift är barnet inte försäkrat och får därför inte medverka vid träning och match.

Föreningen har en gemensam kassa för alla våra verksamheter. En seniorverksamhet kostar mer än ungdomsverksamheten vilket är helt naturligt. Alla verksamheter behövs i föreningen men en enskild del får inte äventyra föreningens totala ekonomi.

Lindsdals IF har en hemsida för sin verksamhet. www.lindsdalsif.se Hemsidan är tänkt att vara en presentation av föreningen och respektive lag. På lagets hemsida kommer det alltid att finnas aktuell information om lagets aktiviteter mm. Det kan även innebära att ledare och andra funktionärer i föreningen kan komma att lägga ut en del egenproducerat material på hemsidan. Hemsidan kan innehålla, förutom berättande texter, namn och fotografier på personer. Vill ni inte att era barn skall förekomma på vår hemsida med bild eller namn så tar ni detta med ledarna för respektive lag.

Återigen, skall ni vara hjärtligt välkomna till Lindsdals IF. Vi hoppas och tror att du och ditt/dina barn skall trivas och ha riktigt roligt med oss i LIF.

Läs även igenom Lindsdals IF:s styrdokument: http://www.lindsdalsif.se/docs/53/1296/Styrdokument%20Lindsdals%20IF%20-%20Ungdom.pdf
Lindsdals IF:s Ungdomssektion

 
Lindsdals IF Säker och Trygg förening
Nya medlemmar i LIF registrera er här nedan!
Våra sponsorer